Herroepingsvoorwaarden

Artikel 7: Herroepingsrecht
7.1 De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient N&V daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering, schriftelijk (of per e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft N&V de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien de consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering door N&V te retourneren, na schriftelijk (of e-mail) contact. Retourzendingen worden in dit geval geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument zijn.